ZALIJEPI TITLOVE NA FILM

  • No Comments

Sad kreemo na obradu AC3 zvuka. Opis svake postoji u tutorialu za XVID codec, a vi se moete zabaviti eksperimentiranjem. Iz tog razloga je, opet ponavljam, pametno enkodirati nekoliko minuta filma za probu, kako bi vidjeli da li su vam dobro odabrane opcije, odnosno kakav je konani rezultat. Ukoliko ete kodirati sa Gordianom onda e vam kasnije koristiti. Time smo zavrili dio posla i sada moemo krenuti na kodiranje filma. Ukoliko odluite smjestiti takav film na jedan CD, morat ete odustati u prvom redu od AC3 zvuka koji u prosjeku iznosi MB te zvuk kodirati u MP3 MB te ete za sliku morati napraviti veu kompresiju a koja e sigurno dovesti do gubitka kvalitete slike, te e u brzim scenama, ili kod eksplozija i tome sl.

Ako elite u opcijama si jo moete pojaati neke kanale. Program prvo obradi cijeli film, pa zatim jo jednom. Vano je napomenuti da ukoliko doe do bilo kakvog prekida tijekom prvog prolaza neete imati nita ”spremljenog”, odnosno gotovog filma. Rezoluciju podeavate Dok vam se u donjem panelu ne makne crvena boja i napie poruka u prikazanom stilu Vau rezoluciju moete odmah provjeriti u FLASK-u, pa ako su vam likovi izdueni i sploteni onda je promijenite. Ako je sve u redu, odnosno prijevod je ispravan, kliknite OK, i sada nastavljamo ”uiti” Subrip prepoznavanju znakova. Nakon uspjenog prebacivanja u direktorij koji ste odredili u njemu e se pojaviti nekoliko VOB datoteka koje predstavljaju va DVD film.

Po zavretku spremite tekst na tvrdi disk, zatvorite Subrip i pokrenite Subadjust. I to je bitno, zalijfpi na vaem HD-u moe ostati sve dok ga ne obradite na najbolji mogui nain.

KAKO RIPATI DVD FILM U DIVX

Dakle, kad to napravite otvorit e se prozor sa filmom i markerom na oznaenom mjestu prema odabranoj veliini filma:. Time smo zavrili obradu titla. Kada vam Subrip zaokrui slovo, utipkajte isto te kliknite OK. Ovim se nainom dobija kvalitetnija slika, pogotovo kod filma sa preteno akcijskim scenama. Ono o emu vrijedi voditi rauna je vrsta filma. Isto tako, ukoliko smo odluili da film obradimo sa DIVX 5 codecom, koristit emo njegov kalkulator.

Nakon toga ekran e se proiriti u format 4: Strelicama oznaene stavke ne dirajte. Ovo je veliina vaeg filma u KB. Prvo podesimo osnovne postavke: Program prvo obradi cijeli film, pa zatim jo jednom.

  BHOOMIYUDE AVAKASHIKAL WATCH ONLINE

Published on Jul View Download 0. Nju radimo iskljuivo ako elimo originalni AC3 zvuk obraditi u MP3. Sada dolazi na red izraunavanje zaliiepi za va film. Ako elite u opcijama si jo moete pojaati neke kanale. Da bi vidjeli kako e nam izgledati film, na prethodnom panelu str.

fiilm Ukoliko ete kodirati sa Gordianom onda e vam kasnije koristiti. Ova zadnja je izdvojeni zvuk. Prelazimo na podeavanje XVID codeca: Ono to je bitno napomenuti, kod XVID codeca, odabirom opcije kodiranja: Opis svake postoji u tutorialu za XVID codec, a vi se moete zabaviti eksperimentiranjem.

Najbolje e te ga iskoristiti ako eksperimentirate sami a on vam slui samo kao osnovna pomo. Dakle, krenut emo prvo sa ripanjem filma na hard disk. Imate vremena za provjeravanje opcija kodiranje po ak minuta filma itd. Kod codeca XVID te opcije su neto kompliciranije, ali navedene su i objanjene u prilogu ovog prirunika.

Ukoliko elite ostaviti originalni AC3 ovo preskoite. Ono to je vano, je da on treba biti isti kao i original. Obzirom da puno puta titlovi budu pomijeani pod hrvatskim bude neki druginajbolje je da ostavite kvaice kod svih titlova, osim kod onih pokraj kojih pie da su prijevod nekog dodatka u meniju, to ete lako vidjeti.

Ako je sve u redu, odnosno prijevod je ispravan, kliknite OK, i sada nastavljamo ”uiti” Subrip prepoznavanju znakova.

Time se va uradak sprema na HD u punom sastavu. Dakle, kad to napravite otvorit e se prozor sa filmom i markerom na oznaenom mjestu prema odabranoj veliini filma: Iz dosadanjeg iskustva zakljuio sam da je najbolje u slijedeem koraku obraditi zvuk.

Rezoluciju podeavate Dok vam se u donjem panelu ne makne crvena boja i napie poruka u prikazanom stilu. Prvo, stavite kvaicu pod ”enable stream processing” to nam omoguuje da u kartici iznad odredimo koje emo fajlove skinuti sa DVD-a.

Zapiite duinu trajanja filma. Naravno, mogue je odabrati i da program obradi iskljuivo sliku, ali onda moramo posebno obraditi zvuk. AC3 Na njoj e takoer pisati koliko nam je kanjenje zvuka, pa na to obratite panju, trebat e nam kasnije. U ovom sluaju, Ecuador’s ABC7: DVD titlpve on multimedia Da ne ulazim u tehnika pojanjenja koja i nisu bitna, objasnit u najjednostavnije: Ovo je mjesto gdje emo upisati koliko nam je kanjenje zvuka.

  HAYATE NO GOTOKU EPISODE 19 GOGOANIME

KAKO RIPATI DVD FILM U DIVX

Nju je potrebno upisati kod podeavanja XVID codeca, zato je upamtite. Dobrovoljni prilozi u znak zahvale za prirunik su neobavezni ali poeljni. Nakon uspjenog prebacivanja u direktorij koji ste odredili u njemu e se pojaviti nekoliko VOB datoteka koje predstavljaju va DVD film. Stavljanjem kvaice na ovu opciju takav problem otklanjate. Ukoliko odluite smjestiti takav film na jedan CD, morat ete odustati u prvom redu od AC3 zvuka koji u prosjeku iznosi MB zaliiepi zvuk kodirati u MP3 MB te ete za sliku morati napraviti veu kompresiju a koja e sigurno dovesti do gubitka kvalitete slike, te e u brzim scenama, ili kod eksplozija i tome sl.

Time smo zavrili dio posla i sada moemo krenuti na kodiranje filma. Kad se program pokrene, iz prozora odaberite: Takoer automatski e vam biti obraen i titl koji e biti ”zalijepljen” na sliku, te ga nije vie mogue prepravljati mijenjati veliinu fonta, izmjena greaka kojih uvijek ima itd Jedina prednost toga je to se tedi vrijeme sa obradom i sinkronizacijom titla, no imajte na umu da je titl odvojen od filma bolja opcija, kao i posebna obrada slike a zatim i zvuka.

Originalni zvuk razdvaja kanale u dolby surround ili dolby digital sistemu pa je time i konana kvaliteta cijelog filma bitno bolja.

Vau rezoluciju moete odmah provjeriti u FLASK-u, pa ako su vam likovi izdueni i sploteni onda zalijjepi promijenite. No ponavljam, to ovisi o rezoluciji originalnog filma. Naime, puno je lake ako to ustanovite za tih desetak minuta nego drugo fiom, nakon to je raunalo radilo cijelu no, ili 4. Toliko u ovom vodiu.