DEVOJKATA KOJA JA SAKAV FILM

  • No Comments

Eve go tvojot prsten, eve go tvojot amanet kaj mene. Taka i vo literaturata! Stravot mi go zede. No, ovde nikoj ne ubiva od omraza i za odmazda. Ne e budala da dojde! A nikakvo zlo ne sum storil protiv nego. Pokoj i spokoj vo pokojot.

Od potragata po nea. E, si se zafrknal! Se vturna kon avolite i avolski gi spotera. Traga da mu nema. Da gi ostavam avolskite pogani inkvizitori so prstot v usta. I tuku me krenaa avolite i avolski me odne- soa vo mrakot.

Yver na pajakot sum mu jas.

Devojkata koja ja sakav

A lu eto ne ronea solzi. Ne vidov nekoj da razdava. Taka nekako mu se vide. Pokoj i spokoj vo pokojot.

Solzi golemi, nevideni, edvojkata. Taka i Makedoncive se narod i mes- tovo nivno je Makedonija. Derman se nema od nego. Eve go tvojot prsten, eve go tvojot amanet kaj mene.

Ne ti se dovolni trista lakti zavoi za da ti dojde umot? Ja vidov Irina P. Nemate pretstava kolku ja kolnev i kolku ja pro- kolnuvav. devojkatq

Чуварот на тајната (раскази) | Ranko Mladenoski –

Vo vlagava i vo studov. Znak bilo toa za nego. Se flm povnatre vo duvloto moe. Planot im go rasipa. Po nepodnosliviot molk, eden od starcite sobra sila. Tamu da jade na raat. Da ne im go rasipuvame raatot!

  THE LUZHIN DEFENCE ENGLISH SUBTITLES

Kako vo starite dobri vremiwa. Se vturna kon avolite i avolski gi spotera. Legna vo postelata carska i si gi ostavi tamu koskite svoi.

Devojkata koja ja sakav Picture # |

rilm Taka me znae svetov i po godini od moeto spasenie od vekov gnasen. Se zavrti naokolu da vidi dali nekoj yver ja gleda. Edno od ote- cot svet i edno moe. Jas se istegnuvam na ku- triot moj ednosed i dvajcata, bez zbor, se yverime vo televizorot. Bog so avolski surat. Beter od vas e, vie suetni.

Stranica prva i posledna. Ostanavme da se ra- duvame: Na izgonetiot zaradi zavist i sueta. Pa av dolgo vre- me. A jas sum kriv. Site avoli i site angeli otidoa po avolite.

Bez okja i omraza. Traga da mu nema. Ili ne sakaa da razberat, kojznae. Click here to sign up. Juda letna vo sferata. Vo nepoznat pravec, se razbira. Stravot mi go zede. I bi sreda, desetti oktomvri, den avolski, ne Gospodov. I eden den zadocni so doa aweto negovo. I za tvoite osvoju- vawa. Zad nas ostana prazniot presen grob. Od potragata po nea.

  PULSAR PS7001 DIGITAL WATCH

Do ak mu dojdoa. Zaedno vo Rajot, zaedno vo peko- lot. Nikoj da ne me vidi i nikogo da ne vidam. Bez krajot od beskrajot beskraen. No, vaka, maka nemam! Kako najmiloto da sum mu go sotrel. Do onoj den avolski i proklet koga vselenata seta mi se devpjkata naopaku vo utrobava moja. Takvo pisanie imalo pisa- nieto na tatkoto moj polupismen.